MVO

Sporthuis Bunnik: tot in de derde macht!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Sporthuis Bunnik geen loze kreet. Wij brengen mensen, jong1, minder jong2 en enthousiast3, bij elkaar om samen betrokken1, lekker2 en leuk3 te leven in Bunnik1, Odijk2 en Werkhoven3.

Samenwerking met Reinaerde

Vanaf 2013 is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van Sporthuis Bunnik in uitvoering gelegd bij Reinaerde Groendiensten: het zijn vooral jongeren met een Wajong-uitkering die daar werken. Zij doen dat graag buiten en kunnen het hoveniersvak leren. Reinaerde geeft hen de kans hun kwaliteiten te ontwikkelen en een goede werknemer te worden.

Bunnik Beweegt3

Het Sporthuis heeft in 2014 meegewerkt om de start van de Buurtsportcoaches in Bunnik mogelijk te maken omdat het Sporthuis het belangrijk vindt, dat er aandacht wordt gegeven aan sport en bewegen. Het Sporthuis neemt deel aan de initiatiefgroep Bunnik Beweegt3.Inmiddels zijn er drie buurtsportcoaches in de gemeente Bunnik actief. Als werkgever is het Sporthuis bovendien actief betrokken bij dit succesvolle initiatief.

Hoofdsponsor schoolsport

Het Sporthuis sponsort de activiteiten van de Schoolsportcommissie. Ieder jaar organiseert deze commissie  zeven sporttoernooien waarbij één sport centraal staat. Daarnaast organiseert de commissie iedere vier jaar de schoololympiade waar meer dan 700 kinderen aan deelnemen. Een megaproject waarbij 300 vrijwilligers actief zijn.