Noodverordening aangepast: meer sporten kan maandag 11 mei starten

Door Esther Klarenbeek,

Vandaag is de nieuwe noodverordening die op 11 mei ingaat, bekend geworden. Sporthuis Bunnik heeft deze aan de aangesloten verenigingen verstuurd. Op basis hiervan kunnen zij hun protocollen aanpassen zodat sporten voor meer mensen mogelijk wordt. Zodra de verenigingen hun protocol aan Sporthuis Bunnik heeft gestuurd kunnen ze op basis daarvan hun faciliteiten aanbieden. Wilt u het protocol ontvangen stuur dan een mail aan a.wagemakers@sporthuisbunnik.nl.


Sporten voor volwassenen nog niet maandag 11 mei van start

Door Esther Klarenbeek,

Premier Rutte kondigde deze week aan dat sporten in de buitenlucht, met uitzondering van contactsporten, ook voor volwassenen weer mag vanaf maandag 11 mei. De gemeente moet er voor zorgen dat alles volgens de regels op een veilige manier gebeurt. Dat betekent vooral veel werk voor de vrijwilligers van de verenigingen. Het is ongelooflijk hoe hard er tot nu toe gewerkt is door alle verenigingen.

Aanpassing noodverordening
Nadat de gemeente de aanwijzing van de minister heeft ontvangen, wordt er door het Veiligheidsberaad, de 25 burgemeesters die voorzitter van een veiligheidsregio zijn, een model-noodverordening opgesteld. Aan de hand daarvan past de Veiligheidsregio Utrecht de huidige noodverordening aan. Er wordt in regionaal verband hard gewerkt om de nieuwe noodverordening zo snel mogelijk gereed te hebben. Zodra de nieuwe noodverordening van kracht is, wordt deze op de gemeentelijke website gepubliceerd.

Bovendien hebben de verenigingen tijd nodig om voorbereidingen te treffen en het zo te organiseren dat er met nog meer mensen op een veilige manier gesport kan worden.

Om die twee redenen verwachten wij niet dat buitensporten op sportvelden meteen maandag 11 mei kan. Wij hopen dat zowel de aanpassing van de noodverordening als de verenigingen zo snel mogelijk gereed zijn zodat we op een veilige manier buitensporten weer mogelijk kunnen maken meldt de gemeente Bunnik op vrijdag 8 mei in haar liveblog.


Voorzichtige sportstart op 29 april

Door Esther Klarenbeek,

Dinsdag 28 april, heeft de burgemeester van Bunnik aangegeven dat de buitensportverenigingen in de gemeente Bunnik vanaf woensdag 29 april voor de groepen jeugd – zoals aangegeven op 21 april door premier Rutte – mogen starten met de trainingen.  Dit weekend bleek dat verschillende verenigingen hard hebben gewerkt aan de noodzakelijke maatregelen en protocollen. Naast de aangegeven beperking tot twee doelgroepen moeten de noodzakelijke maatregelen getroffen zijn en protocollen opgesteld. Met dit besluit loopt Bunnik vooruit op de regionale noodverordening. Alles over deze stap leest u in onze speciale nieuwsbrief.

Vragen? Mail Sporthuis Bunnik 
Sportverenigingen en organisaties die gebruik maken van accommodaties in Bunnik kunnen bij  Sporthuis Bunnik terecht met hun vragen en opmerkingen. Het Sporthuis zorgt er vervolgens voor dat die vragen op de juiste plek komen, zodat er een duidelijk antwoord komt. Iedere donderdag worden deze besproken in een speciaal team van gemeente en Sporthuis Bunnik. Zo hebben we toegang tot alle informatiekanalen (landelijk, regionaal, van sportkoepels e.a.). Spoedeisende vragen worden eerder opgepakt. Uw vragen worden meegenomen als u ze mailt naar info@sporthuisbunnik.nl


Maatschappelijk verantwoordingsverslag 2019: verbazing

Door Esther Klarenbeek,

Bunnik heeft met Bunnik Beweegt, dat blijkt uit regionale en landelijke contacten, misschien wel de meest volwassen beweegmotor van Nederland. Dat mag je niet laten glippen. Met twee andere geslaagde burgerinitiatieven, Krachtig Krommerijn en het Cultuurplatform heeft Bunnik Beweegt het voortouw genomen om de krachten te bundelen. In de overtuiging dat we gezamenlijk nog veel meer kunnen bereiken, dat we het beeld van Bunnik kleur kunnen geven. Sporthuis Bunnik is nadrukkelijk betrokken bij deze initiatieven, niet alleen als werkgever van de buurtsportcoaches, maar ook in de stuurgroep. Het is verbazend hoeveel rek er nog in de vrijwilligers zit die deze initiatieven nu al inkleuren. De energie spat er van af, de gemeente Bunnik mag – nee moet – zich gelukkig prijzen met zoveel participatie. Dit en nog veel meer is te lezen in ons verslag over de activiteiten in 2019 .

200320Verantwoordingsverslag2019


Corona advies en maatregelen Sporthuis Bunnik

Door admin,

Ook Bunnik wordt geconfronteerd met de maatregelen inzake de coronacrisis. Sporthuis Bunnik heeft maatregelen moeten nemen die aansluiten bij die van de rijksoverheid en sportbonden. Wat dat betekent voor de gebruikers van sportaccommodaties, Dorpshuis Odijk en incidentele huurders van de Kersentuin vindt u hierna. Wij vertrouwen erop dat er begrip is voor deze maatregelen.

 

Beschikbaarheid Dorpshuis Odijk, Kersentuin, sportcafé de Linde

  • Bijeenkomsten in het Dorpshuis en Kersentuin van meer dan 100 mensen zijn niet toegestaan.
  • Kleinere bijeenkomsten kunnen doorgang vinden onder verantwoordelijkheid van de organisator.
  • Sportcafé de Linde (Dorpshuis) is tot 6 april gesloten en ook niet beschikbaar tijdens bijeenkomsten in de zalen.

 

Gymzalen/sporthal:

  • Bijeenkomsten van meer dan 100 mensen zijn niet toegestaan.
  • Aan sportverenigingen, aangesloten bij landelijke sportkoepels, wordt nadrukkelijk geadviseerd zich te houden aan de adviezen van overheden en sportkoepels over competitiewedstrijden en trainingen.
  • Overige bijeenkomsten kunnen doorgang vinden onder verantwoordelijkheid van de organisator.
  • De accommodaties zijn beschikbaar voor gymonderwijs en buiten- en naschoolse opvang, waarbij de adviezen van overheden en RIVM leidend zijn.

 

Buitensportcomplexen

  • Wij adviseren de gebruikers van sportvelden en tennisbanen nadrukkelijk zich te houden aan de adviezen die sportkoepels geven voor competitiewedstrijden en trainingen.

 

Omdat een aantal verenigingen zelf verantwoordelijk is voor de schoonmaak van kleedkamers vragen wij hen om extra aandacht te besteden aan de hygiëne. Sporthuis Bunnik ziet hier op toe, mocht blijken dat hieraan geen gehoor wordt gegeven, dan kan Sporthuis Bunnik eenzijdig het besluit nemen om de sportbanen/velden en kleedaccommodaties te sluiten.

 

Stichting Sporthuis Bunnik faciliteert organisaties en verenigingen door het aanbieden van binnen- en buitensportaccommodaties en is niet verantwoordelijk voor de activiteiten van gebruikers.

Sporthuis Bunnik ziet het in het kader van de coronamaatregelen als haar verantwoordelijkheid om nog nadrukkelijker dan al gebeurt toe te zien op schone en hygiënische accommodaties. Ook willen wij onze medewerkers niet vaker dan noodzakelijk confronteren met (grote) groepen mensen.

 

Deze afspraken gelden tot 6 april 2020. Mochten overheden, sportbonden of andere landelijke koepels met andere maatregelen komen dan stellen wij onze maatregelen op basis daarvan bij.


Bijeenkomst subsidiekansen sportverenigingen en sportakkoord

Door admin,

Het Rijk heeft klimaatdoelstellingen vastgelegd in het Klimaatakkoord. Dat heeft onder andere geleid tot een Routekaart Duurzame Sportaccommodaties met ambitieuze doelstellingen waarvoor extra maatregelen nodig zijn. Vanuit het ministerie van VWS is extra budget beschikbaar om sportverenigingen te begeleiden bij het verduurzamen van hun accommodatie. Hoe dat werkt en langs welke weg een sportvereniging daarvoor in aanmerking komt, wordt uitgelegd op 25 november in Dorpshuis Odijk.

In samenwerking met Team Sportservice Provincie Utrecht organiseert Sporthuis Bunnik die maandagavond om 20.00 uur een bijeenkomst over gesubsidieerde verduurzaming van sportaccommodaties. In de bijeenkomst wordt tegelijk de link gelegd met het lokaal sportakkoord waarvan verduurzaming een van de speerpunten is.

Door het budget van VWS kunnen sportorganisaties met behulp van een procesbegeleider, die gespecialiseerd is in het begeleiden van sportorganisaties op het gebied van duurzaamheid, een helder stappenplan doorlopen. Dat leidt tot een business case met terugverdientijd en ondersteuning bij financiering van de maatregelen.
Om verenigingen te informeren over het traject en de ondersteuningsmogelijkheden wordt deze informatieavond exclusief voor verenigingen in de gemeente Bunnik gehouden. Belangstellende zijn van harte welkom. Vooraf opgeven is een vereiste, dan weten we voor hoeveel mensen we koffie moeten zetten. Aanmelden kan via info@sporthuisbunnik.nl, in de mail aangeven wie er komen en namens welke organisatie.