De Linde: gezond sportcafé

Door admin,

De Linde: gezond sportcafé

Stichting Sporthuis Bunnik heeft in sportcafé De Linde een omgeving gemaakt waar gezonder eten gemakkelijk is. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling gezonder is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze bezoekers.

Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezondere keuze de makkelijke keuze.

 • De Linde biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
  Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, snacks etc.) bieden wij tenminste één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.
 • Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
  Sporthuis Bunnik hanteert de volgende uitstralingspunten:
 1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes;
 • Sporthuis Bunnik stimuleert water drinken
  Er is in het hele complex altijd water beschikbaar, naast flesjes water kan altijd gratis water gevraagd worden.

Onze ambitie

Wij hebben de ambitie om de sportieve omgeving waar onze bezoekers zich in bevinden, een omgeving te laten zijn met een gezonde uitstraling die gezonder gedrag stimuleert.

Stichting Sporthuis Bunnik heeft de ambitie om structureel een Zilveren Sportkantine” te zijn:

 • Het uitgestalde aanbod bestaat voor minimaal 60 procent uit betere keuzes;
 • We bieden minstens groente of fruit aan;
 • De aankleding van het café verleidt tot een betere keuze.

Stichting Sporthuis Bunnik werkt structureel aan een Gezonder Sportcafé
Het beleid laat duidelijk zien hoe de organisatie er ook op de lange termijn voor zorgt dat de kantine gezond blijft. Tevens is het één van de speerpunten in het contract van de bedrijfsleider dat deze actief hierop let en het personeel hierop aanstuurt.

Ieder jaar in januari wordt het aanbod in de kantine in kaart gebracht met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst wordt gerapporteerd aan de directie.

 


Week voor de pleegzorg omarmd door sportend Bunnik

Door admin,

Vanaf 31 oktober is het week van de pleegzorg. Om daar aandacht aan te besteden, is aan alle Nederlandse sportverenigingen gevraagd om een sporthek te doneren om daar een oproep aan te hangen. Op initiatief van Sporthuis Bunnik is het gelukt om op alle sportcomplexen zo’n oproep op te hangen, uniek in de provincie. Wethouder Jorrit Eijbersen hing bij een van de enthousiaste verenigingen, de Niënhof het eerste doek op. Hij deed dat samen met mevrouw Renate de Vries, algemeen directeur van stichting De Rading jeugdhulpverlening.

Op de complexen van Aurora voetbal, Odijk tennis, Odijk voetbal, sporthal De Lindenhof, Bunnik ’73, Krommerijn hockey en de Niënhof hangt sinds deze week een sympathieke oproep: www.supergewonemensengezocht.nl. De ervaring leert dat het werven van pleegouders dichtbij het betrokken kind vaak succesvoller is dan schieten met hagel. “

In één keer een hele gemeente

Renate de Vries is enthousiast over de aandacht: “Hoe leuk is het dat iedere club in Bunnik meewerkt aan dit initiatief, een hele gemeente! Het zijn mooi zijn als we daarmee voor kinderen oplossingen vinden in hun eigen omgeving. Dan blijven ze op dezelfde school, dezelfde sportvereniging, bij hun vrienden; dat is alleen maar winst.” Jorrit Eijbersen beaamt dat: “Het is zo waardevol als je als kind voor korte of langere tijd een nieuw thuis vindt. Daarom staan wij van harte achter dit initiatief.

Tekort aan pleegouders

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland 23.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de 0 en 21 jaar oud. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders is afgelopen jaar toegenomen, dankzij alle gezamenlijke inspanningen. Toch is er helaas nog steeds een tekort aan pleegouders. Zo wachten in uw regio vooral kinderen vanaf 10 jaar te lang op een passend pleeggezin. Daarom zijn nieuwe pleegouders hard nodig!

Pleegouder worden misschien ook iets voor u? Wilt u meer informatie? Dat kan! Kom woensdagmiddag 14 november van 14:30 uur – 17:00 uur naar het Dorpshuis Rijneiland 7 Odijk.


Nieuwsbrief Sporthuis Bunnik

Door admin,

Vandaag verscheen onze tweede digitale nieuwbrief. Daarin aandacht voor de kwaliteit van de sportvelden, de vernieuwing van de Rijnzaal en een uitnodiging voor een bijeenkomst over de nieuwe BTW maatregelen die vanaf 1 januari 2019 gelden voor sportverenigingen. De nieuwbrief vindt u hier.

Wilt u de nieuwbrief rechtsreeks ontvangen stuur dan even een mail naar info@sporthuisbunnik.nl waarin u dat aangeeft, dan plaatsen wij u op de verzendlijst.


Vacature voor sportcafé de Linde

Door admin,

Op zoek naar een leuke bijbaan? Na de vakantie begint het sport- en activiteitenseizoen weer. Voor sportcafé de Linde zijn wij op zoek naar gastvrouwen en -heren. Iets voor jouw? Neem contact op met Esther Klarenbeek.


Privacy statement Sporthuis Bunnik

Door admin,

Als verhuurder van (sport)accommodaties ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze huurders te verwerken. Sporthuis Bunnik neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacy beleid. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en behandelen alle persoonsgegevens ook intern vertrouwelijk. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Hier vindt u onze privacy statement waarin staat hoe wij omgaan met uw gegevens.

 


Nieuwe sportvloer Lindenhof

Door admin,

Nieuwe sportvloer Lindenhof

De grote sporthal De Lindenhof in Odijk heeft een nieuwe sportvloer. Daarmee is de hal weer klaar voor jarenlang veilig sporten. De bestaande – groene – sportvloer was inmiddels 15 jaar oud. Een van de beheerders, Peter Goes: “De rek was er letterlijk uit wat uiteindelijk funest is voor de gewrichten van de sporters. Er is vier weken hard gewerkt aan de nieuwe vloer, want bij zo’n klus komt heel veel kijken.”

De Lindenhof is in 1982 opgeleverd. Dit is inmiddels de derde vloer, maar deze keer was er een extra uitdaging. “De zaal had bijna 60 vloerpotten, voor palen en voor het vastzetten van doelen en dergelijke. Die moesten allemaal vervangen worden omdat bijvoorbeeld de volleybalpalen inmiddels ook dertig jaar oud waren en niet goed meer functioneerden. De nieuwe hebben een andere diameter. Daardoor werd het wel een project van vier weken. Gelukkig hadden alle vaste gebruikers en de scholen hier begrip voor, dat was wel heel fijn.”

Ruim een jaar geleden is Esther Klarenbeek van Het Sporthuis begonnen met de voorbereiding. Onderzocht is welke potten terug moesten komen. Die voor de tennisbaan die in de hal lag zijn weggelaten, daar werd nooit gebruik van gemaakt. Ook potten voor turnattributen zijn weg: “Dat was allemaal ouderwets en achterhaald”, aldus Peter. Minstens zo belangrijk was de kleurkeuze. Met de leverancier, Pulastic, hebben we in andere zalen gekeken en een opvallende keuze gemaakt, Wild Orchid. Veel binnensporters zijn enthousiast over deze kleur; de lijnen komen beter uit en het geeft rust tijdens het sporten. “Het zal wennen zijn, na ruim 35 jaar een groene vloer.” Dat het voor het beheer meer werk betekent, de vloer is besmettelijker dan de vorige, neemt het Sporthuis voor lief: “De hal is er voor de sporters, die moeten iedere keer als ze komen weer zeggen: Hoera het is vandaag dat ik weer mag sporten!, daar draait het ons om.”


Aanleg Kunstgras bij Voetbal SV Odijk

Door admin,

Kunstgras trainingsveld
Eind april wordt duidelijk of we de financiering van het kunstgras trainingsveld rond krijgen. Dat hangt onder meer af van de garantie die de gemeente afgeeft voor de lening die gesloten moet worden. Zonder die garantie kunnen we geen lening aangaan tegen verantwoorde financiële voorwaarden. Zijn we er dan uit, dan wordt het veld deze zomer aangelegd. Lukt het niet, dan gaan we met het Sporthuis en de gemeente in gesprek over een alternatieve oplossing. De betrokken partijen hebben er echter alle vertrouwen in dat het nu lukken gaat!

7 mei 2018 SV Odijk Voetbal en kunstgras is een feit!
Het kunstgrasveld gaat er komen. De oplevering zal geschieden op 1 augustus 2018. Belangrijkst is dat het tot stand is gekomen door de inzet van SV Odijk, Sporthuis Bunnik en de Gemeente Bunnik. Waarin het Sporthuis en de Gemeente zich heel constructief hebben opgesteld. Voor SV Odijk betekent dit de veiligste investering in een kunstgras trainingsveld. De afspraken voldoen aan hetgeen besloten is in de laatste ALV van maart 2018.

Terugblik
Afgelopen week hebben de voorzitters van Sporthuis Bunnik en SV Odijk Voetbal de intentieovereenkomst getekend voor een trainingsveld bestaande uit kunstgras met een kurk infill in plaats van rubber. Tegelijkertijd is ook de opdracht getekend met Van Kessel Cultuurtechniek die het kunstgrasveld bij SV Odijk Voetbal gaat aanleggen. Na Bunnik ’73 krijgt SV Odijk Voetbal ook een kunstgrasveld.

Een paar jaar geleden hebben Sporthuis Bunnik en SV Odijk Voetbal de handen in één geslagen om nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een kunstgrasveld bij SV Odijk en tegelijkertijd werd er ook gesproken over de kwaliteit van het huidige trainingsveld(en). De conclusie was dat de slechte ondergrond en de te lage ligging van het trainingsveld nooit het door SV Odijk gewenste resultaat zou opleveren. Tijdens de gesprekken werd het idee ‘geboren’ om 2 vliegen in 1 klap slaan: ‘een kunstgrasveld en een beter trainingsveld’. Na diverse gesprekken bleek dat het voor SV Odijk Voetbal (gezien de kosten) niet verantwoord zou zijn voor een investering in een kunstgras speelveld, maar wel in kunstgras trainingsveld. In de Algemene ledenvergadering van maart 2017 heeft het bestuur van SV Odijk dit aangekondigd en instemming gekregen naar aanleiding van het presenteren van drie voorstellen. Na stemming van de leden is er gekozen voor een kunstgras trainingsveld.

Hiermee komt SV Odijk tegemoet aan de lang gekoesterde wens onder de leden om zowel jeugd en senioren bij weer of geen weer trainingen te kunnen geven. Daarnaast biedt het mogelijkheden om andere vormen van voetbalactiviteiten te ontplooien voor verschillende doelgroepen.

Het bestuur is, na een lange adem, blij met het eindresultaat. Het bestuur hoopt hiermee leden te kunnen behouden voor de club, nieuwe aanwas te verwelkomen en nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien om door te groeien naar een nog fijnere en gezondere buiten sportvereniging in Odijk.

Meer informatie

Voor het stellen van vragen kan u contact opnemen met de voorzitter van SV Odijk – Vincent de Wit via voorzitter@sv-odijk.nl.


Duurzaamheid rode draad in 2017

Door admin,

Sporthuis Bunnik is in 2017 nauw betrokken geweest bij veel duurzaamheidsinitiatieven. Dat heeft er in 2017 toe geleid dat op verschillende sportcomplexen in alle woonkernen led-verlichting is geplaatst. Naast de nieuwe zuinige ketels en led-verlichting in en rond de gebouwen die het Sporthuis beheert, zijn grote stappen gezet. Dat is te lezen in het Maatschappelijk Verantwoordingsverslag 2017 van Sporthuis Bunnik.

 

10 jaar voor de sport

Het Sporthuis bestond in 2017 alweer tien jaar en is voor de sport in Bunnik niet meer weg te denken. Het verslag geeft een mooi beeld van de prestaties van de stichting in 2017 op het gebied van onderhoud op de complexen en geeft een indruk van de bezetting van zalen en sportparken. Zo is in dit jaar de grote opknapbeurt van sportpark Tolhuislaan afgerond. Daarnaast is er aandacht voor de rol in het Dorpshuis, MFA de Kersentuin en het Kwartier. De rol als facilitaire organisatie is weer verder gegroeid.

 

Oproep aan de politiek

Buiten de duurzaamheidsinvesteringen wordt in het verslag aandacht besteed aan veldrenovaties en investeringen in gebouwen en terreinen. Zo zijn in de zomer de verhardingen bij de kleedkamers van Bunnik 73 vernieuwd. Ook het succes van Bunnik Beweegt heeft een plek gekregen in het verslag. Als initiatiefnemer en werkgever van de buurtsportcoaches heeft de stichting hierin een belangrijke rol.

Het verslagjaar was heel succesvol voor de stichting. Toch zijn er ook zorgen over de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente. Voorzitter Ruud van Hilten doet een oproep aan de politiek: “Wij sluiten onze ogen niet voor zorgwekkende ontwikkelingen bij veel verenigingen die, naast de bezetting van hun kader, veel moeite hebben om hun ledental op peil te houden. Van Sporthuis Bunnik mogen verenigingen verwachten dat wij daar op onze manier bij helpen. Wij roepen de politiek én in het bijzonder de nieuwe coalitie op daar oog voor te hebben: koester de vrijwilligers die in onze ogen onmisbaar zijn om die vitaliteit in Bunnik te waarborgen. Daar is ook een vitaal Sporthuis voor nodig.” Klik hier om de pdf te downloaden.

Nieuwe led-verlichting op de sportparken betekenen grote energiebesparingen voor de verenigingen.

 

 

 


Expositie in het Dorpshuis

Door admin,

Terug van weg geweest is Jaap Jongejans met zijn schitterend aquarellen. In het oude Dorpshuis heeft hij al eens een expositie gehad.

Jaap Jongejans werd geboren in Den Helder op 11 november 1936. Hij werd opgeleid tot onderwijzer en behaalde naast de onderwijzersakte, ook bevoegdheden voor voortgezet onderwijs, in tekenen en handvaardigheid. Daarna schilderde hij voor zijn plezier, maar ook jarenlang vrijwel niet. Hij werd schooldirecteur, studeerde verder en werkte vervolgens 23 jaar als onderwijsinspecteur in Utrecht.
Na zijn pensionering pakte hij de schilderdraad weer op als hobbyschilder.

Jaap schildert vele uiteenlopende onderwerpen, maar vooral landschappen en schepen. In het bijzonder de traditionele klipper, aken en tjalken van de “Bruine Vloot”, in Enkhuizen en Hoorn. Dat is geen toeval.

 

De jongste zoon van Jaap en zijn vrouw Jane, is al jarenlang schipper op deze grote zeilklippers en schoeners.
Jaap maakte veel schilderijen in opdracht. Zowel van zeilschepen als bijvoorbeeld van markante boerderijtjes of landhuizen. De techniek is vooral aquarel, met acryl accenten. Meest zeer herkenbaar naturalistisch.

In het Dorpshuis liggen ook prijslijsten van de schilderijen.


AVG privacywetgeving: ga er mee aan de slag!

Door admin,

Is uw sportvereniging al klaar voor de AVG? Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook sportverenigingen moeten hieraan voldoen. Nog maar weinig verenigingen zijn hier actief mee bezig. Het is een complex vraagstuk voor vrijwilligersorganisaties. Toch is het van groot belang hiermee aan de slag te gaan. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors. 

Wat gaat er gebeuren? De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de nieuwe privacywetgeving is persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de hele EU gelijk te trekken. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd. Burgers krijgen meer zeggenschap over hun data en wat daarmee gebeurt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen.

Is niets doen een optie?

Niets doen is geen optie. Sportverenigingen moeten kunnen aantonen dat ze op een correcte manier omgaan met persoonsgegevens. De boetes die geriskeerd worden zijn hoog. De wet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij voeren de controles uit en nemen maatregelen wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld.

Hoe wordt mijn vereniging AVG-proof?

NOC*NSF heeft in samenwerking met een groot aantal sportbonden en de Stichting AVG een stappenplan ontwikkeld. Het (online) stappenplan voor sportclubs is een hulpmiddel om te voldoen aan de AVG. Dit stappenplan neemt je mee in de acties die je dient te ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Met het doorlopen en invulling van deze tool ontwikkel je een privacy protocol voor uw vereniging.

Na het doorlopen van het stappenplan kun je een AVG-verklaring aanvragen bij Stichting AVG. Dit is een zelf-verklaring. Je verklaart hiermee zelf dat jouw vereniging het stappenplan heeft doorlopen en acties heeft ondernomen. Stichting AVG bekijkt alleen of het stappenplan is ingevuld. Zij doet geen inhoudelijk onderzoek of de stappen juist zijn gevolgd. Jouw vereniging is en blijft zelf verantwoordelijk om te (blijven) voldoen aan de AVG.

Sportverenigingen die zijn aangesloten bij één van onderstaande sportbonden kunnen via de eigen bond een toegangscode verkrijgen voor het (online) stappenplan van de Stichting AVG.

Overzicht deelnemende bonden op 21-2-2018*

Het stappenplan biedt geen garantie dat na het doorlopen van de stappen de vereniging daadwerkelijk voldoet aan de AVG. NOC*NSF, VSU en de deelnemende bonden zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen die zouden kunnen ontstaan uit het volgen van het stappenplan. Meer informatie vindt u op de website van de vereniging: https://avgverenigingen.nl/