Corona advies en maatregelen Sporthuis Bunnik


Ook Bunnik wordt geconfronteerd met de maatregelen inzake de coronacrisis. Sporthuis Bunnik heeft maatregelen moeten nemen die aansluiten bij die van de rijksoverheid en sportbonden. Wat dat betekent voor de gebruikers van sportaccommodaties, Dorpshuis Odijk en incidentele huurders van de Kersentuin vindt u hierna. Wij vertrouwen erop dat er begrip is voor deze maatregelen.

 

Beschikbaarheid Dorpshuis Odijk, Kersentuin, sportcafé de Linde

  • Bijeenkomsten in het Dorpshuis en Kersentuin van meer dan 100 mensen zijn niet toegestaan.
  • Kleinere bijeenkomsten kunnen doorgang vinden onder verantwoordelijkheid van de organisator.
  • Sportcafé de Linde (Dorpshuis) is tot 6 april gesloten en ook niet beschikbaar tijdens bijeenkomsten in de zalen.

 

Gymzalen/sporthal:

  • Bijeenkomsten van meer dan 100 mensen zijn niet toegestaan.
  • Aan sportverenigingen, aangesloten bij landelijke sportkoepels, wordt nadrukkelijk geadviseerd zich te houden aan de adviezen van overheden en sportkoepels over competitiewedstrijden en trainingen.
  • Overige bijeenkomsten kunnen doorgang vinden onder verantwoordelijkheid van de organisator.
  • De accommodaties zijn beschikbaar voor gymonderwijs en buiten- en naschoolse opvang, waarbij de adviezen van overheden en RIVM leidend zijn.

 

Buitensportcomplexen

  • Wij adviseren de gebruikers van sportvelden en tennisbanen nadrukkelijk zich te houden aan de adviezen die sportkoepels geven voor competitiewedstrijden en trainingen.

 

Omdat een aantal verenigingen zelf verantwoordelijk is voor de schoonmaak van kleedkamers vragen wij hen om extra aandacht te besteden aan de hygiëne. Sporthuis Bunnik ziet hier op toe, mocht blijken dat hieraan geen gehoor wordt gegeven, dan kan Sporthuis Bunnik eenzijdig het besluit nemen om de sportbanen/velden en kleedaccommodaties te sluiten.

 

Stichting Sporthuis Bunnik faciliteert organisaties en verenigingen door het aanbieden van binnen- en buitensportaccommodaties en is niet verantwoordelijk voor de activiteiten van gebruikers.

Sporthuis Bunnik ziet het in het kader van de coronamaatregelen als haar verantwoordelijkheid om nog nadrukkelijker dan al gebeurt toe te zien op schone en hygiënische accommodaties. Ook willen wij onze medewerkers niet vaker dan noodzakelijk confronteren met (grote) groepen mensen.

 

Deze afspraken gelden tot 6 april 2020. Mochten overheden, sportbonden of andere landelijke koepels met andere maatregelen komen dan stellen wij onze maatregelen op basis daarvan bij.