De Linde: gezond sportcafé


De Linde: gezond sportcafé

Stichting Sporthuis Bunnik heeft in sportcafé De Linde een omgeving gemaakt waar gezonder eten gemakkelijk is. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling gezonder is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze bezoekers.

Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezondere keuze de makkelijke keuze.

 • De Linde biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
  Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, snacks etc.) bieden wij tenminste één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.
 • Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
  Sporthuis Bunnik hanteert de volgende uitstralingspunten:
 1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes;
 • Sporthuis Bunnik stimuleert water drinken
  Er is in het hele complex altijd water beschikbaar, naast flesjes water kan altijd gratis water gevraagd worden.

Onze ambitie

Wij hebben de ambitie om de sportieve omgeving waar onze bezoekers zich in bevinden, een omgeving te laten zijn met een gezonde uitstraling die gezonder gedrag stimuleert.

Stichting Sporthuis Bunnik heeft de ambitie om structureel een Zilveren Sportkantine” te zijn:

 • Het uitgestalde aanbod bestaat voor minimaal 60 procent uit betere keuzes;
 • We bieden minstens groente of fruit aan;
 • De aankleding van het café verleidt tot een betere keuze.

Stichting Sporthuis Bunnik werkt structureel aan een Gezonder Sportcafé
Het beleid laat duidelijk zien hoe de organisatie er ook op de lange termijn voor zorgt dat de kantine gezond blijft. Tevens is het één van de speerpunten in het contract van de bedrijfsleider dat deze actief hierop let en het personeel hierop aanstuurt.

Ieder jaar in januari wordt het aanbod in de kantine in kaart gebracht met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst wordt gerapporteerd aan de directie.