Duurzaamheid rode draad in 2017


Sporthuis Bunnik is in 2017 nauw betrokken geweest bij veel duurzaamheidsinitiatieven. Dat heeft er in 2017 toe geleid dat op verschillende sportcomplexen in alle woonkernen led-verlichting is geplaatst. Naast de nieuwe zuinige ketels en led-verlichting in en rond de gebouwen die het Sporthuis beheert, zijn grote stappen gezet. Dat is te lezen in het Maatschappelijk Verantwoordingsverslag 2017 van Sporthuis Bunnik.

 

10 jaar voor de sport

Het Sporthuis bestond in 2017 alweer tien jaar en is voor de sport in Bunnik niet meer weg te denken. Het verslag geeft een mooi beeld van de prestaties van de stichting in 2017 op het gebied van onderhoud op de complexen en geeft een indruk van de bezetting van zalen en sportparken. Zo is in dit jaar de grote opknapbeurt van sportpark Tolhuislaan afgerond. Daarnaast is er aandacht voor de rol in het Dorpshuis, MFA de Kersentuin en het Kwartier. De rol als facilitaire organisatie is weer verder gegroeid.

 

Oproep aan de politiek

Buiten de duurzaamheidsinvesteringen wordt in het verslag aandacht besteed aan veldrenovaties en investeringen in gebouwen en terreinen. Zo zijn in de zomer de verhardingen bij de kleedkamers van Bunnik 73 vernieuwd. Ook het succes van Bunnik Beweegt heeft een plek gekregen in het verslag. Als initiatiefnemer en werkgever van de buurtsportcoaches heeft de stichting hierin een belangrijke rol.

Het verslagjaar was heel succesvol voor de stichting. Toch zijn er ook zorgen over de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente. Voorzitter Ruud van Hilten doet een oproep aan de politiek: “Wij sluiten onze ogen niet voor zorgwekkende ontwikkelingen bij veel verenigingen die, naast de bezetting van hun kader, veel moeite hebben om hun ledental op peil te houden. Van Sporthuis Bunnik mogen verenigingen verwachten dat wij daar op onze manier bij helpen. Wij roepen de politiek én in het bijzonder de nieuwe coalitie op daar oog voor te hebben: koester de vrijwilligers die in onze ogen onmisbaar zijn om die vitaliteit in Bunnik te waarborgen. Daar is ook een vitaal Sporthuis voor nodig.” Klik hier om de pdf te downloaden.

Nieuwe led-verlichting op de sportparken betekenen grote energiebesparingen voor de verenigingen.