Goed voorbeeld….


Aanjager Jesper Oele schroeft met Arnold Wagemakers het rookvrijbord op een plek waar iedereen langs komt.

….doet goed volgen, dat is de gedachte van Sporthuis Bunnik. Sporthuis Bunnik beheert in de gemeente Bunnik (Bunnik, Odijk en Werkhoven) alle gemeentelijke sportcomplexen. Daarnaast zijn ze werkgever van de Buurtsportcoaches en JOGG-regisseur. Sinds drie jaar werken ze in die combinatie samen om sporten nog leuker en gezonder te maken. Daar hoort een rookvrije sportomgeving natuurlijk bij! Net zoals de gezonde kantine, daarvoor scoorde Sporthuis Bunnik de Zilveren Kantine. De grote gemeentelijk sporthal, het aangebouwde Dorpshuis en de bijbehorende kantine zijn eind 2017 Rookvrij gegaan! Met als nevendoel aan de Bunnikse sportverenigingen te laten zien hoe makkelijk is deze stap te zetten. Maar vooral ook om aan te tonen dat er – ook van verstokte rokers – weinig weerstand is.

Het scoort!

Niet zonder succes. Drie verenigingen, waaronder de grootste namelijk Hockeyvereniging Krommerijn, volgden dit voorbeeld inmiddels en met vier andere is overleg gaande over deze stap. Directeur Arnold Wagemakers: “Tuurlijk vonden wij het spannend. Net als voor verenigingen is onze kantineomzet belangrijk voor een gezond kasboek. De positieve reacties omdat we nu nadrukkelijk rookvrij zijn, maakte het voor ons in ieder geval makkelijker om de stap naar de gezonde kantine ook te durven zetten. Bij onze entrees wordt nu niet meer gerookt – en op de plek waar dat wel kan zie ik steeds minder mensen. Of ze gaan niet zo vaak meer de kou in”. Samen doen en samenwerken blijkt heel succesvol: “Zo deden alle Bunnikse sportverenigingen mee aan de pleegzorgactie ‘supergewonemensengezocht.nl’. Omdat dat zo’n succes was, weet ik zeker dat heel sportend Bunnik rookvrij ons ook gaat lukken!”