Maatschappelijk verantwoordingsverslag 2019: verbazing

Door Esther Klarenbeek,

Bunnik heeft met Bunnik Beweegt, dat blijkt uit regionale en landelijke contacten, misschien wel de meest volwassen beweegmotor van Nederland. Dat mag je niet laten glippen. Met twee andere geslaagde burgerinitiatieven, Krachtig Krommerijn en het Cultuurplatform heeft Bunnik Beweegt het voortouw genomen om de krachten te bundelen. In de overtuiging dat we gezamenlijk nog veel meer kunnen bereiken, dat we het beeld van Bunnik kleur kunnen geven. Sporthuis Bunnik is nadrukkelijk betrokken bij deze initiatieven, niet alleen als werkgever van de buurtsportcoaches, maar ook in de stuurgroep. Het is verbazend hoeveel rek er nog in de vrijwilligers zit die deze initiatieven nu al inkleuren. De energie spat er van af, de gemeente Bunnik mag – nee moet – zich gelukkig prijzen met zoveel participatie. Dit en nog veel meer is te lezen in ons verslag over de activiteiten in 2019 .

200320Verantwoordingsverslag2019


Corona advies en maatregelen Sporthuis Bunnik

Door admin,

Ook Bunnik wordt geconfronteerd met de maatregelen inzake de coronacrisis. Sporthuis Bunnik heeft maatregelen moeten nemen die aansluiten bij die van de rijksoverheid en sportbonden. Wat dat betekent voor de gebruikers van sportaccommodaties, Dorpshuis Odijk en incidentele huurders van de Kersentuin vindt u hierna. Wij vertrouwen erop dat er begrip is voor deze maatregelen.

 

Beschikbaarheid Dorpshuis Odijk, Kersentuin, sportcafé de Linde

  • Bijeenkomsten in het Dorpshuis en Kersentuin van meer dan 100 mensen zijn niet toegestaan.
  • Kleinere bijeenkomsten kunnen doorgang vinden onder verantwoordelijkheid van de organisator.
  • Sportcafé de Linde (Dorpshuis) is tot 6 april gesloten en ook niet beschikbaar tijdens bijeenkomsten in de zalen.

 

Gymzalen/sporthal:

  • Bijeenkomsten van meer dan 100 mensen zijn niet toegestaan.
  • Aan sportverenigingen, aangesloten bij landelijke sportkoepels, wordt nadrukkelijk geadviseerd zich te houden aan de adviezen van overheden en sportkoepels over competitiewedstrijden en trainingen.
  • Overige bijeenkomsten kunnen doorgang vinden onder verantwoordelijkheid van de organisator.
  • De accommodaties zijn beschikbaar voor gymonderwijs en buiten- en naschoolse opvang, waarbij de adviezen van overheden en RIVM leidend zijn.

 

Buitensportcomplexen

  • Wij adviseren de gebruikers van sportvelden en tennisbanen nadrukkelijk zich te houden aan de adviezen die sportkoepels geven voor competitiewedstrijden en trainingen.

 

Omdat een aantal verenigingen zelf verantwoordelijk is voor de schoonmaak van kleedkamers vragen wij hen om extra aandacht te besteden aan de hygiëne. Sporthuis Bunnik ziet hier op toe, mocht blijken dat hieraan geen gehoor wordt gegeven, dan kan Sporthuis Bunnik eenzijdig het besluit nemen om de sportbanen/velden en kleedaccommodaties te sluiten.

 

Stichting Sporthuis Bunnik faciliteert organisaties en verenigingen door het aanbieden van binnen- en buitensportaccommodaties en is niet verantwoordelijk voor de activiteiten van gebruikers.

Sporthuis Bunnik ziet het in het kader van de coronamaatregelen als haar verantwoordelijkheid om nog nadrukkelijker dan al gebeurt toe te zien op schone en hygiënische accommodaties. Ook willen wij onze medewerkers niet vaker dan noodzakelijk confronteren met (grote) groepen mensen.

 

Deze afspraken gelden tot 6 april 2020. Mochten overheden, sportbonden of andere landelijke koepels met andere maatregelen komen dan stellen wij onze maatregelen op basis daarvan bij.


Bijeenkomst subsidiekansen sportverenigingen en sportakkoord

Door admin,

Het Rijk heeft klimaatdoelstellingen vastgelegd in het Klimaatakkoord. Dat heeft onder andere geleid tot een Routekaart Duurzame Sportaccommodaties met ambitieuze doelstellingen waarvoor extra maatregelen nodig zijn. Vanuit het ministerie van VWS is extra budget beschikbaar om sportverenigingen te begeleiden bij het verduurzamen van hun accommodatie. Hoe dat werkt en langs welke weg een sportvereniging daarvoor in aanmerking komt, wordt uitgelegd op 25 november in Dorpshuis Odijk.

In samenwerking met Team Sportservice Provincie Utrecht organiseert Sporthuis Bunnik die maandagavond om 20.00 uur een bijeenkomst over gesubsidieerde verduurzaming van sportaccommodaties. In de bijeenkomst wordt tegelijk de link gelegd met het lokaal sportakkoord waarvan verduurzaming een van de speerpunten is.

Door het budget van VWS kunnen sportorganisaties met behulp van een procesbegeleider, die gespecialiseerd is in het begeleiden van sportorganisaties op het gebied van duurzaamheid, een helder stappenplan doorlopen. Dat leidt tot een business case met terugverdientijd en ondersteuning bij financiering van de maatregelen.
Om verenigingen te informeren over het traject en de ondersteuningsmogelijkheden wordt deze informatieavond exclusief voor verenigingen in de gemeente Bunnik gehouden. Belangstellende zijn van harte welkom. Vooraf opgeven is een vereiste, dan weten we voor hoeveel mensen we koffie moeten zetten. Aanmelden kan via info@sporthuisbunnik.nl, in de mail aangeven wie er komen en namens welke organisatie.


Odijk: thuis bij Odijk komt thuis

Door admin,

Ruim vierhonderd Odijkers wisselden vakantieverhalen uit tijdens de achtste editie van het dorpsfestival Odijk komt thuis. Onverwacht was het weer prachtig, en dat betekende dat het een geweldig leuk feest werd. Voor jong en oud. Waren het Colin Price en zoon, het Odijkse Bids, Jeroen Snel, Loes de Wit of Henk Westbroek die het feest maakten, of de Odijkers? Tezamen waren het de ingrediënten die voor een mooie zondagmiddag zorgden.

Steeds meer mensen hebben in de gaten dat Odijk een leuk dorp is, met als centraal punt Dorpshuis Odijk en sportcafé De Linde. Jong en oud kwamen naar het Rijneiland om naar muziek te luisteren en te genieten van de hits van Henk Westbroek. ‘Zelfs je naam is mooi’ werd ingetogen en hier en daar met een snik meegezongen. Voor deze Utrechter was het lang geleden dat hij in Odijk was. En anders dan hij eerder dacht, was het niet de Beug, maar de Schoudermantel waar hij met het Goede Doel ooit optrad.

De optredens van Odijkers werden enorm gewaardeerd, dat smaakte naar meer. Op zondag 6 september 2020 is BIDS in ieder geval weer van de partij met een nog breder repertoire. Stichting Sporthuis Bunnik publiceert binnenkort op www.sporthuisbunnik.nl foto’s om het gevoel van deze zondag weer een beetje terug te krijgen.


Eerste openbare watertappunt in gemeente Bunnik

Door admin,

Bij sporthal de Lindenhof in Odijk heeft Sporthuis Bunnik het eerste openbare watertappunt in de gemeente gerealiseerd. De deelnemers aan Om Odijk konden al gebruik maken van een tijdelijk gerealiseerd watertappunt, afgelopen week is het definitieve punt geplaatst. Het is rechts naast de hoofdingang van de hal te vinden. Het punt is door iedereen te gebruiken. Het is de bedoeling dat er in de gemeente meer watertappunten komen. Bunnik Beweegt3 en gemeente Bunnik zijn heel ver met de afspraken daarover. De openbare watertappunten zullen straks ook een prominent plaats hebben in de zogenaamde beweeglinten die gerealiseerd gaan worden.


Guus van Gunst exposeert in Dorpshuis Odijk

Door admin,

In 2016 maakte Guus van Gunst uit Odijk de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Een bijzondere en emotionele tocht. Hij strooide er de laatste as van zijn dochter uit. De tocht gaf hem zijn passie voor fotografie terug wat terug te zien is in de indrukwekkende fotoreeks die hij tijdens zijn tocht maakte. Die hangen tot en met augustus in het Dorpshuis Odijk; “Het is mijn verhaal, mijn weg. De antwoorden die ik zocht, vind ik terug in mijn fotografie van deze tocht.” De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het Dorpshuis.


2018: hard gewerkt aan betere accommodaties

Door admin,

In ons maatschappelijk verantwoordingsverslag over 2018 leest u wat Sporthuis Bunnik in dat jaar allemaal heeft gedaan, en dat was veel. We kunnen gerust stellen dat de gemeente Bunnik nu in de hele breedte over complete en kwalitatief goede sportaccommodaties beschikt. Met veel aandacht voor duurzaamheid. Het is vooral goed om te lezen dat daar, dankzij de inzet van Bunnik Beweegt3, ook goed gebruik van wordt gemaakt. De Buurtsportcoaches en de inzet rond JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) zijn in Bunnik niet meer weg te denken. Sport en beweegactiviteiten, wijkactiviteiten, voorlichting, gezonde kantines… we hebben het in Bunnik, Odijk en Werkhoven allemaal! Een van de hoogtepunten in 2018 was in onze ogen het feit dat bij alle accommodaties in de gehele gemeente aandacht was (en is) voor pleegzorg. Waarin een kleine gemeente groot kan zijn!

Lees hier het Maatschappelijk Verslag van 2018


ALS JE BITTERBALLEN KUNT BAKKEN, KUN JE OOK PAPRIKA’S SNIJDEN

Door admin,

ALS JE BITTERBALLEN KUNT BAKKEN, KUN JE OOK PAPRIKA’S SNIJDEN

Binnen tweeënhalf jaar heeft Sporthuis Bunnik het predicaat ‘zilveren sportkantine’ behaald. “Het kwam in eerste instantie niet echt van de grond, er was veel weerstand. Maar we hebben toch doorgezet met een mooi resultaat,” zegt Esther Klarenbeek, bedrijfsleidster van Sporthuis Bunnik.

Sporthuis Bunnik is dé ontmoetingsplek voor sportverenigingen in Bunnik. Van de volleybalvereniging, tot de bridge- of yogaclub; ze komen allemaal naar Sporthuis Bunnik voor een hapje of een drankje. Een uitgelezen plek dus om een gezonde sportkantine neer te zetten. Team:Fit benaderde het Sporthuis ongeveer tweeënhalf jaar geleden om eens naar het kantineaanbod te kijken. Esther: “De eerste reacties waren niet heel enthousiast. De vast klanten die hier het liefst een biertje drinken en een bitterbal eten, zeiden: dat hoeven we allemaal niet hoor.”

Esther probeerde bijvoorbeeld in plaats van bitterballen, paprika en wortel aan te bieden, maar dat ging er niet in. “Toen hebben we een yoghurtdip erbij gemaakt met onder andere gepureerde tomaten erdoorheen. Dat maakte het al wel wat lekkerder en de reacties werden iets positiever. Maar nog steeds bleef het moeilijk.”

Jesper Oele, buurtsportcoach en JOGG-regisseur, kwam in dienst bij Sporthuis Bunnik en wist samen met Team:Fit de boel weer te enthousiasmeren om toch verder te gaan met de gezonde sportkantine. “Ze hebben mij ervan overtuigd dat het allemaal echt niet zoveel energie en tijd hoeft te kosten. Dat het er al snel een stuk gezonder uit kan zien,” zegt Esther. “De sterke drank staat nu bijvoorbeeld op de grond achter de bar. De mensen die weten dat het er is, bestellen het nog wel natuurlijk, maar het staat in elk geval niet meer in het zicht.”

STEEDS MINDER WEERSTAND

Ondanks het enthousiasme van Jesper Oele, was er ook nog weerstand. Esther: “Waar ik wel een beetje tegenaan liep, was de reactie van het kantinepersoneel. Ze vonden het allemaal maar extra werk, het zou teveel tijd en geld kosten en je zou alleen maar dingen weg moeten gooien. Ze vonden het zonde.” Die weerstand ondervond ze bijvoorbeeld toen ze wilde beginnen met paprika’s aanbieden. “Ik kreeg de reactie: dan moeten we helemaal een paprika gaan snijden. Maar als je een bitterbal kunt bakken, kun je ook een paprika snijden, denk ik dan. En inmiddels hoor ik er niks meer over. Ik hoef er zelf niet meer achteraan. Ze overleggen nu onderling wie de volgende keer de verse paprika’s en wortels meeneemt. Ik hoor ze er niet meer over dat het allemaal extra tijd zou kosten.”

Esther ziet ook steeds meer veranderingen in wat de bezoekers bestellen. “Jesper zegt dat het DNA bij de mensen een beetje moet veranderen en we merken dat dat toch wel langzaamaan gebeurt. Je ziet dat mensen toch wat meer omschakelen naar het bestellen van gezonde producten. Zo hebben we op dinsdagavond bijvoorbeeld volleyballers die altijd gezonde snacks zoals paprika’s bestellen en verse jus d ’orange drinken.” Andere nieuwe producten die goed lopen bij het Sporthuis zijn bijvoorbeeld de mini-snoepzakjes voor kinderen en de yoghurtdrank met 0% vet. “Andere varianten bieden we gewoon niet meer aan. We hebben ook drie suikervrije colasoorten. Daarvan loopt de een beter dan de ander, maar we hebben tot nu toe geen nieuwe producten die totaal niet in de smaak zijn gevallen.”

OP NAAR GOUD?

Sporthuis Bunnik gaat niet direct in volle vaart door naar het gouden certificaat. “Het is al een uitdaging om de mensen zover te krijgen meer voor gezonde producten te kiezen. Ik denk dat dat nog steeds beter kan. Eerst wil ik de mensen even laten wennen aan hoe de kantine nu is. Daarna kunnen we misschien eens gaan kijken of we hier weer op verder kunnen borduren en voor het gouden certificaat kunnen gaan, maar voor nu laten we het even zo,” zegt Esther. “Een optie voor de toekomst is om bijvoorbeeld de broodjes gezonder te gaan maken, maar dat zal nog iets meer tijd gaan kosten.”

LATEN PROEVEN

Esther vond het zelf niet zo heel veel moeite om de kantine gezonder te maken. “Waar het eigenlijk om draait is dat je laat zien wat gezond is. Wat niet gezond is, zet je wat minder in het zicht.” Ze heeft nog wel tips voor sportkantines die ook een certificaat willen behalen. “Probeer mensen enthousiast te maken in je kantine. Deel eerst maar eens uit wat je hebt. Laat het proeven. Als mensen het niet kennen, zullen ze het ook niet zo snel bestellen, maar als ze het een keer geproefd hebben misschien wel!”

Zelf ook aan de slag met Team:Fit? Meld dan je vereniging aan. Wij helpen om het aanbod in jullie kantine lekkerder en gezonder te maken. Bespreek jullie ideeën met jullie persoonlijke Team:Fit Coach en zorg er samen voor dat jullie kantine gezonder én nog gezelliger wordt.