Sporthuis plaatst led-verlichting bij Aurora


Langs het trainingsveld van S.V. Aurora in Werkhoven plaatst Sporthuis Bunnik deze week nieuwe veldverlichting. Tijdens de winterstormen was een van de lichtstralers afgebroken. Dat leverde nog geen gevaar op, maar actie was wel vereist. Onderzoek wees uit dat de masten langs het veld, inmiddels meer dan dertig jaar oud, corrosieschade hadden. Daarom heeft Sporthuis Bunnik de gemeente Bunnik geadviseerd om alle masten te vervangen. Omdat de gemeente inzet op verduurzaming, ging datzelfde voorstel gepaard met het advies om de traditionele lampen tegelijk door led te vervangen. Dat advies is, met een raadsbesluit, gevolgd zodat het veld nu voorzien wordt van led-verlichting.

 

Sportfaciliteiten geheel vernieuwd

Voor komende zomer staat de renovatie van het trainingsveld gepland Daarmee wordt een driejarig project, waarbij alle sportfaciliteiten zijn vernieuwd, afgerond. Twee jaar geleden is het hoofdveld hoogwaardig gerenoveerd. Tegelijk heeft Sporthuis Bunnik alle verhardingen en hekwerken op het sportpark vernieuwd en waar nodig vervangen. Daarbij is ook veel aandacht besteed aan de afwatering, zodat bij veel regenval de – ondergrondse – kleedkamers niet meer onder lopen. Door een investering van de vereniging zijn de nieuwe leunhekken langs veld 1 uitgevoerd met staafmatbespanning zodat honden niet zo gemakkelijk meer op het veld kunnen. Veld 2 is afgelopen zomer gerenoveerd en onlangs voorzien van led-verlichting om de trainingscapaciteit voor de vereniging te vergroten. Dit jaar wordt daar, aan de kant van de weilanden, nog een leunhek geplaatst. Beide speelvelden zijn inmiddels voorzien van een geïntegreerde beregeningsinstallatie. Daarvoor is twee jaar geleden ook het pompsysteem vervangen. Eerder werden al het asfaltpad vernieuwd en de parkeerplaats opgeknapt.

 

Verenigingsinzet

Deze verbeteringen zijn door Sporthuis Bunnik in nauw overleg met de vereniging uitgevoerd. Dat leidde ertoe, dat verschillende zaken net even iets anders zijn uitgevoerd, zodat ze beter aansluiten bij de wensen van de club. Die betrokkenheid van leden en bestuur leidde ertoe, dat het eindresultaat nog beter was. Zelf hield de vereniging zich ook niet onbetuigd, het afgelopen jaar is de kantine verbeterd en is geïnvesteerd in duurzame aanpassingen. De zonnecellen op het grote dakvlak zijn daarvan het meest zichtbare bewijs. Al met al is het complex van S.V. Aurora daarmee in drie jaar tijd omgebouwd tot een hoogwaardig complex met goede sportfaciliteiten.