Protocol verantwoord sporten


Dit protocol geeft aan hoe Sporthuis Bunnik hier binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM mee om gaat.

 

Degene die een sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en voor het handhaven van het protocol. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodwet ligt bij de gemeente.

 

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop:
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, dit geldt voor iedereen;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog klachten had (volg hierin het advies van de GGD);
 • indien je positief getest (vastgesteld met een laboratoriumtest) bent op het nieuwe coronavirus, blijf minimaal 7 dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen kunnen bij klachten laagdrempelig worden getest via bedrijfsarts of GGD;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen en jeugd tot en met 17 jaar tijdens sportactiviteiten. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 17 jaar wel 1,5 meter afstand;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de sportlocatie vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie tenzij je je in de sportkantine begeeft;

Sporthuis Bunnik

 

 • In de sportzalen moet men gebruik maken van de aangegeven route en markeringen;
 • Hou je aan de (algemene) afspraken. Volg de aanwijzingen van de medewerkers van Sporthuis Bunnik op. Wordt hieraan niet voldaan dan kan Sporthuis Bunnik de toegang tot de accommodaties aan de desbetreffende persoon/groep ontzeggen. Van zo’n verbod wordt melding gedaan bij het bevoegd gezag;
 • geef één contactpersoon door die namens de vereniging het aanspreekpunt voor de communicatie met het Sporthuis is;
 • er mag geen gebruik gemaakt worden van de (entree)hallen van de Irenezaal, Rijnzaal en sportzaal het Kwartier voor samenkomsten of andere activiteiten. Deze ruimten worden alleen gebruikt als verkeersroute.

Met vragen kunt u terecht bij Sporthuis Bunnik, 030 656 2769 of info@sporthuisbunnik.nl;

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

 • dit protocol treedt in werking zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is;
 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht, zie Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen;
 • werk zoveel mogelijk in vaste teams;
 • er geldt een maximum aantal van 30 personen per ruimte, trainer/begeleider telt hierbij mee;
 • voor teamsporten geldt dat er gesport mag worden in groepen van maximaal 4 personen. Houdt tijdens het sporten 1,5 meter afstand;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de Sporthuis Bunnik;
 • Er mogen geen sportwedstrijden worden gespeeld;
 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de sportlocatie waar je training gaat geven;
 • trainers, begeleiders en vrijwilligers uit risicogroepen (zoals 70 jaar en ouder) dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • zorg dat de sportactiviteit zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
 • zorg dat de sportactiviteit klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat sporters in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrag)regels aan sporters duidelijk, met name voor de leeftijdsgroep 18+ waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • denk voor de groep 18+ vooraf na over de sportactiviteiten in relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de activiteiten;
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen;
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met al je sporters en/of andere trainers (geen lichamelijk contact) tenzij dit noodzakelijk is zoals bij een gehandicapt persoon of vanwege veiligheid. Voor sporters geldt dat de trainer wel hulp mag verlenen ter noodzakelijke ondersteuning (vanwege de veiligheid) van uitoefening van de sport, mits het contact van korte duur is.
 • contact is wel toegestaan tijdens het beoefenen van contactsporten;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat sporters niet eerder toe dan de starttijd van de sportactiviteit. De sporters moeten 5 minuten voor de eindtijd direct vertrekken;
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de sportactiviteit, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • kies ervoor om binnen zoveel mogelijk activiteiten met een licht of matige intensiteit aan te bieden;
 • beperk het aantal personen in een ruimte, zodat de sporters en medewerkers/trainers altijd minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden, behalve kinderen en jeugd tot en met 17 jaar.
 • houd er in de planning rekening mee dat er geen grote groepen mensen op de sportlocatie ontstaan door voldoende tijd tussen de activiteiten te plannen en groepen niet allemaal tegelijk te laten starten;
 • instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;
 • zorg dat sportmaterialen op de sportlocatie beschikbaar zijn voor trainers en sporters;
 • zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • de sporters moeten bij binnenkomst en vertrek hun handen wassen of desinfecteren;
 • de routering en dosering is er voor bedoeld om het mogelijk te maken de dat iedereen vanaf 13 jaar minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
 • zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de sporttoestellen/activiteiten;
 • de beheerder zorgt voor de schoonmaak van de sportlocatie. Denk hierbij aan toiletruimte en de overige algemene ruimtes en gangen;
 • zorg voor maximale hygiëne van sportmaterialen en reinig deze regelmatig. De beheerder zorgt voor schoonmaakmiddel;
 • laat geen toeschouwers toe;
 • zorg dat de gezondheidscheck met deze vragen ook voorafgaand aan de sportactiviteit plaatsvindt;
 • stel voor aanvang van de dienst/training de vragen van de gezondheidscheck ook aan de trainers, medewerkers en vrijwilligers;
 • spreek als sportaanbieder af hoe je de gezondheidscheck invult om te controleren of de sporters die naar de sportlocatie komen klachtenvrij zijn. Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • de vastgelegde reserveringsgegevens moeten veilig worden bewaard en de toegang tot de gegevens moet beperkt zijn tot degenen die dit voor het eventueel doorgeven voor bron- en contactonderzoek nodig hebben;
 • werk zoveel mogelijk met vaste groepen sporters;
 • controleer of de sportlocatie continue wordt geventileerd (géén recirculatie!) en zet indien nodig en mogelijk ramen/deuren open.;
 • kies ervoor om binnen zoveel mogelijk sportactiviteiten met een licht of matige intensiteit aan te bieden;
 • zorg dat trainers weten wie er aanwezig zijn bij de sportactiviteit. Verleen alleen toegang aan de sporters die zich hebben aangemeld en voldoen aan de gezondheidscheck;

Voor sporters

 • dit protocol treedt pas in werking zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is;
 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht, zie Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen;
 • sporters uit risicogroepen (zoals 70 jaar en ouder) dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen kunnen begeven. Raadpleeg je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • vanaf 1 juni hoeven jongeren van 13 tot en met 17 jaar bij sportactiviteit geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 17 jaar wel 1,5 meter afstand;
 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;
 • houd met reizen naar de sportlocatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid;
 • kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen niet worden gebruikt;
 • volg altijd de regels die opgesteld zijn door de bond;
 • volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden; blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 • sporters vanaf 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters tot en met 17 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde tijdens de sportactiviteit;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie;

Voor ouders en verzorgers

 • dit protocol treedt pas in werking zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is;
 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht, zie Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen;
 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Tenzij je een reservering hebt gemaakt in het sportcafé op de sportlocatie of op het bijbehorende terras plaats neemt;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/ afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

N.b. bepalingen uit het de noodverordening gaat altijd voor dit protocol. Dit protocol wordt indien nodig aangepast aan nieuwe landelijke protocollen of richtlijnen.

NOC/NSF heeft een overzicht van vragen en antwoorden waaruit veel informatie te halen is.