Voorzichtige sportstart op 29 april


Dinsdag 28 april, heeft de burgemeester van Bunnik aangegeven dat de buitensportverenigingen in de gemeente Bunnik vanaf woensdag 29 april voor de groepen jeugd – zoals aangegeven op 21 april door premier Rutte – mogen starten met de trainingen.  Dit weekend bleek dat verschillende verenigingen hard hebben gewerkt aan de noodzakelijke maatregelen en protocollen. Naast de aangegeven beperking tot twee doelgroepen moeten de noodzakelijke maatregelen getroffen zijn en protocollen opgesteld. Met dit besluit loopt Bunnik vooruit op de regionale noodverordening. Alles over deze stap leest u in onze speciale nieuwsbrief.

Vragen? Mail Sporthuis Bunnik 
Sportverenigingen en organisaties die gebruik maken van accommodaties in Bunnik kunnen bij  Sporthuis Bunnik terecht met hun vragen en opmerkingen. Het Sporthuis zorgt er vervolgens voor dat die vragen op de juiste plek komen, zodat er een duidelijk antwoord komt. Iedere donderdag worden deze besproken in een speciaal team van gemeente en Sporthuis Bunnik. Zo hebben we toegang tot alle informatiekanalen (landelijk, regionaal, van sportkoepels e.a.). Spoedeisende vragen worden eerder opgepakt. Uw vragen worden meegenomen als u ze mailt naar info@sporthuisbunnik.nl