Week voor de pleegzorg omarmd door sportend Bunnik


Vanaf 31 oktober is het week van de pleegzorg. Om daar aandacht aan te besteden, is aan alle Nederlandse sportverenigingen gevraagd om een sporthek te doneren om daar een oproep aan te hangen. Op initiatief van Sporthuis Bunnik is het gelukt om op alle sportcomplexen zo’n oproep op te hangen, uniek in de provincie. Wethouder Jorrit Eijbersen hing bij een van de enthousiaste verenigingen, de Niënhof het eerste doek op. Hij deed dat samen met mevrouw Renate de Vries, algemeen directeur van stichting De Rading jeugdhulpverlening.

Op de complexen van Aurora voetbal, Odijk tennis, Odijk voetbal, sporthal De Lindenhof, Bunnik ’73, Krommerijn hockey en de Niënhof hangt sinds deze week een sympathieke oproep: www.supergewonemensengezocht.nl. De ervaring leert dat het werven van pleegouders dichtbij het betrokken kind vaak succesvoller is dan schieten met hagel. “

In één keer een hele gemeente

Renate de Vries is enthousiast over de aandacht: “Hoe leuk is het dat iedere club in Bunnik meewerkt aan dit initiatief, een hele gemeente! Het zijn mooi zijn als we daarmee voor kinderen oplossingen vinden in hun eigen omgeving. Dan blijven ze op dezelfde school, dezelfde sportvereniging, bij hun vrienden; dat is alleen maar winst.” Jorrit Eijbersen beaamt dat: “Het is zo waardevol als je als kind voor korte of langere tijd een nieuw thuis vindt. Daarom staan wij van harte achter dit initiatief.

Tekort aan pleegouders

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland 23.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de 0 en 21 jaar oud. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders is afgelopen jaar toegenomen, dankzij alle gezamenlijke inspanningen. Toch is er helaas nog steeds een tekort aan pleegouders. Zo wachten in uw regio vooral kinderen vanaf 10 jaar te lang op een passend pleeggezin. Daarom zijn nieuwe pleegouders hard nodig!

Pleegouder worden misschien ook iets voor u? Wilt u meer informatie? Dat kan! Kom woensdagmiddag 14 november van 14:30 uur – 17:00 uur naar het Dorpshuis Rijneiland 7 Odijk.