Over ons


In een vitale samenleving doet iedereen op eigen kracht mee. Inwoners zijn zelfredzaam, de jeugd krijgt de kans zijn talenten te ontwikkelen en de (beweegvriendelijke) buurt vormt een prettige woon- en leefomgeving. De basis van een vitale samenleving wordt gevormd door een leven lang plezier in sport en bewegen. Sport en bewegen vormt de norm en wordt niet (langer) ervaren als een noodzakelijke prestatie. Dit begint door zo vroeg mogelijk in te spelen op de natuurlijke bewegingsdrang van elk kind.

Visiedocument

Sporthuis Bunnik faciliteert daarbij. Ook bij het bieden van kansen aan verenigingen en organisaties om meer zelf te doen waardoor om vitaliteit en bestaansrecht en daarmee diversiteit te bevorderen. Daarnaast zet het Sporthuis in op de verbreding van haar activiteiten om een continue factor te zijn van haar relaties. Zij richt zich, vanuit haar professionaliteit en de centrale rol in sportend Bunnik, en gedreven beheerder van de “huiskamer van Odijk “ op een bredere inzet. In 2015 presenteerden wij een visiedocument waarin wij de richting die wij de komende jaren als organisatie uitgaan uiteen hebben gezet.

Maatschappelijk verantwoordingsverslag

Iedere jaar geeft het Sporthuis een maatschappelijk verantwoordingsverslag uit. Dat van 2015 vindt u hier.