Sporten in Bunnik = Sporthuis Bunnik. Als actieve organisatie hebben we veel te melden over beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van onze inzet en accommodaties. Wat dat in de praktijk betekent leest u onder ‘Nieuws’, of scroll naar beneden.

Sporthuis Bunnik onderhoudt, exploiteert en beheert alle gemeentelijk sportcomplexen in Bunnik, Odijk en Werkhoven en het Dorpshuis in Odijk. Welke dat zijn en wat er kan (wat u er kunt!) ziet u onder accommodaties.

Sport om te verbinden. Daar draait het om bij Sporthuis Bunnik. Vandaar ons enthousiasme voor de Bunniks Buurtsportcoaches. Onze rol bij de Huiskamer van Odijk. En natuurlijk de samenwerking met Reinaerde. Wat dat inhoudt leest u bij MVO.

Sporthuis Bunnik faciliteert verenigingen, organisaties en vrijwilligersorganisaties zodat zij de beste faciliteiten hebben om hun activiteiten te doen. Hoe we dat doen? Wat we daar mee willen bereiken? Dat leest u in ‘over ons’.

Bijeenkomst subsidiekansen sportverenigingen en sportakkoord

Het Rijk heeft klimaatdoelstellingen vastgelegd in het Klimaatakkoord. Dat heeft onder andere geleid tot een Routekaart Duurzame Sportaccommodaties met ambitieuze doelstellingen waarvoor extra maatregelen nodig zijn. Vanuit het ministerie van VWS is extra budget beschikbaar om sportverenigingen te begeleiden bij het verduurzamen van hun accommodatie. Hoe dat werkt en langs welke weg een sportvereniging daarvoor in aanmerking komt, wordt uitgelegd op 25 november in Dorpshuis Odijk.

… Lees meer