Sporten in Bunnik = Sporthuis Bunnik. Als actieve organisatie hebben we veel te melden over beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van onze inzet en accommodaties. Wat dat in de praktijk betekent leest u onder ‘Nieuws’, of scroll naar beneden.

Sporthuis Bunnik onderhoudt, exploiteert en beheert alle gemeentelijk sportcomplexen in Bunnik, Odijk en Werkhoven en het Dorpshuis in Odijk. Welke dat zijn en wat er kan (wat u er kunt!) ziet u onder accommodaties.

Sport om te verbinden. Daar draait het om bij Sporthuis Bunnik. Vandaar ons enthousiasme voor de Bunniks Buurtsportcoaches. Onze rol bij de Huiskamer van Odijk. En natuurlijk de samenwerking met Reinaerde. Wat dat inhoudt leest u bij MVO.

Sporthuis Bunnik faciliteert verenigingen, organisaties en vrijwilligersorganisaties zodat zij de beste faciliteiten hebben om hun activiteiten te doen. Hoe we dat doen? Wat we daar mee willen bereiken? Dat leest u in ‘over ons’.

Privacy statement Sporthuis Bunnik

Als verhuurder van (sport)accommodaties ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze huurders te verwerken. Sporthuis Bunnik neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacy beleid. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en behandelen alle persoonsgegevens ook intern vertrouwelijk. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Hier vindt u onze privacy statement waarin staat hoe wij omgaan met uw gegevens.

 

… Lees meer